Stowarzyszenie "Pro Musica Humana"

Stowarzyszenie "Pro Musica Humana"

ul. Basztowa 6

31-134 Kraków


Prezes Zarządu: Jan Leśniak

tel. 510 654 475

e-mail: jan.lesniak@poczta.onet.pl

Siedziba Stowarzyszenia

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6

31-134 Kraków


tel. 12 422 20 23

e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl